ANASINIFI

 

Okulumuzda ana sınıfı, PYP'nin ilk basamağı olması özelliğiyle de öğrencilerimize birçok beceri ve tutum kazandırmaya başladığımız bir bölümdür.

Sosyal gelişim: Çevresindeki kişilerle olumlu ilişki kurabilmek, grupla işbirliği içinde çalışabilmek, kendine veya başkalarına ait eşyaları paylaşabilmek, lider olabilmek,  lideri izleyebilmek, birlikte yaşamanın gereklerini yerine getirebilmek, 

Psikomotor (Fiziksel) gelişim): Yaşına ve gelişimine uyan bedensel koordinasyon gerektiren (koşma, yürüme, atlama, tırmanma, sıçrama v.b) hareketleri yapabilmek, el ve göz koordinasyonunu sağlayan çalışmaları (şekil çizme, kesme - katlama, takma - çıkartma, vb.) yapabilmek,

Duygusal gelişim: Yaşadığı duyguları fark edip uygun şekilde ifade edebilmek, başkalarının konuşmasını dinleyebilmek, yaşına uygun düzeyde sebep - sonuç ilişkisi kurabilmek, kendi düzeyinde tanımlamalar yapabilmek, merak ettiğini sorabilmek,

Bilişsel (Zihinsel) Gelişim: En az 1'den 20'ye kadar rakamları tanıyabilmek,nesne, varlık ve olayların özelliklerini (renk - şekil - boyut) ayırt edebilmek, gözlemlediklerinin sonuçlarını söyleyebilmek,  belli başlı sembolleri tanıyabilmek, günlük yaşamla kavram bağlantısını kurabilmek,

Özbakım Becerileri: Kendini ve başkalarını kaza ve tehlikelere karşı koruyabilmek, giysilerini kendi başına giyip çıkarabilmek, farklı türdeki yiyecekleri kendi başına yiyebilmek, kişisel temizliğin önemini anlayıp bunu uygulayabilmek, içinde bulunduğu çevreyi temiz tutabilmek,

Alışkanlıklar: Zamanını verimli olarak kullanabilmek, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirebilmek, sınıf içi çalışmalara katılım göstermek, verilen kriterlere uygun olarak çalışabilmek gibi konular da amaçlara ulaşabilmek için okul - aile işbirliği içinde ilk adımlar atılır.