EĞİTİM FELSEFEMİZ

Başarısız Öğrenci Yoktur...

     Her öğrencinin başarılı olduğu bir alan vardır. Bu felsefemizi doğrulayabilmek için özel programlar uygulanır. Bu programlarla öğrencilerin özgüvenleri artar ve ellerinden gelenin en iyisini yapabileceklerine inanırlar.

     Okuldaki yaşam, olumlu  davranışları pekiştirmek üzerine kurulmuştur. Hem bireyin, hem de okul topluluğunun mutluluğu ön plandadır. Bu topluluğu oluşturan her bireyden, davranışlarının sorumluluğunu üstlenmesi beklenir. Öğrencilerin edindikleri bilgileri tutum, beceri ve eyleme dönüştürmeleri hedeflenir.