Kayıt için önelikle öğrencinin akademik yeterlilik ve sosyal gelişimi göz önünde tutulacaktır.

Bu ölçütlerden sonra veli görüşmesi yoluyla kayıt kesinlik kazanacaktır.

 

Okulumuz, Sorgulamaya Dayalı Uluslararası Ezbersiz Eğitim Programını (The International Baccalaureate Primary Years Programme) yürütmektedir. Program gereği  öğrencinin kendini yönetme becerisi esastır. Yani yetişken kontrollü bir eğitim anlayışımız yoktur. Öğrenci, davranış ve alışkanlıklarıyla bu sisteme ayak uydurmalıdır. Örneğin öfke kontrolünde zorluk, okul kurallarına uyumsuzluk ve sınıf - okul iklimini bozucu tutum ve davranışlar okulumuzun eğitim-öğretim felsefesine aykırı düşmektedir.

 

Öğrencinin gelişimi için ailenin okul ile işbirliği yapması beklenir. Yıl içinde bu amaçla yapılacak toplantılara velilerin katılımı zorunludur. Aile ve okul arasında kurulan ilişki sorunları önleyecektir.

 

Öğrencinin gelişimine ilişkin okul yönlendirmelerine ailenin olumlu yaklaşması ve önerileri dikkate alması beklenir. Okulumuzda velinin yapıcı eleştirileri ve önerileri önemsenir, ancak velinin eğitime müdahalesi yoktur.

 

Kesin kayda davet edilen öğrenci, belirlenen süre içerisinde kaydının yapılmaması durumunda kayıt hakkını yitirecektir.

 

Okula yeni kayıt yaptırmış öğrencinin okullar açılmadan önce beceri geliştirme - uyum ve yönlendirme çalışmalarına katılması zorunludur.

 

 

 

Ödeme Bilgileri

 

Ödemeler 8 eşit taksitle yapılır ve Mart ayında biter.

Ödemelere ilişkin taksit ve indirim konusundaki talepler okulda çifte standart meydana getireceği için kabul edilmemektedir.