KÜTÜPHANE KURALLARI

 • 75. Yıl Kütüphanesi öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve personele hizmet vermektedir. 
 • Kütüphanemiz öğrencilerin tüm teneffüslerinde ve ders saatlerinde kullanımına açıktır.
 • Referans kaynakları (ansiklopedi, sözlük, atlas vb.), gazeteler ve dergiler ödünç verilmemektedir.
 • Ödünç verilmeyen kaynaklar için fotokopi hizmeti verilmektedir.
 • Kitaplar okunduğunda "Kitap Okuma Formu" ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Kütüphanede bulunan materyaller ödünç verme işlemi yapılmadan kütüphane dışına çıkarılmamalıdır.
 • Kütüphaneye girerken cep telefonlarının kapalı tutulması zorunludur.
 • Kütüphaneden alınacak kitabın nasıl aranacağı bilinmiyorsa ilgili öğretmene sorulmalıdır.
 • Kütüphane içerisinde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Kitap sayfaları sessiz çevrilmelidir.
 • Kütüphanede sessiz yürünmelidir.
 • Kitapların kapağı, sayfaları çizilmemeli, yırtılmamalıdır.
 • Yiyecek, içecek ile kütüphaneye girilmemelidir.