REVİR

Sağlık görevlimiz gün boyunca öğrencilerimizin karşılaşabileceği tüm sağlık sorunları ile ilgili olarak görev yapmaktadır. Sorunlara müdahale edilir, gerek duyulduğunda öğrencinin sağlık kuruluşuna gönderilmesi sağlanır, velisi haberdar edilir.

Öğrencilerimiz evden servisle alınmalarıyla başlayan ve tekrar eve bırakılıncaya kadar geçecek süre içinde oluşabilecek riskler ve kazalara karşı sigortalıdır. Tüm öğrenciler okulun açık bulunduğu süre içerisinde sigorta kapsamındadır