SOSYAL KULÜPLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Sosyal Kulüp çalışmalarımız öğrencilerimizin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek estetik duygularını, becerilerini kullanarak sorgulayan, düşünen ve kendine güvenen bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Kulüp çalışmalarımızda öğrencilerimiz bireysel ve ya grup içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak projeler üretip uygularlar.

Grup çalışmalarında istekli olma, sorumluluk duyabilme aldığı görevi yerine getirebilme toplum hizmeti çalışmalarında aktif görev alarak çevresine karşı duyarlı bireyler olarak yetişmeleri v.b. tutum davranış ve becerilerinin kazandırılmasına çalışılır. Öğrencilerimiz yıl içinde kulüp çalışmalarında kendilerini değerlendirme amaçlı rubrik uygulaması yapmaktadır. Ayrıca Sosyal Kulüp panolarımızı değerlendirmek için pano değerlendirme rubriği kullanılmaktadır.