YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Yabancı Dil Yaklaşımımız

Okulumuz, ana dilinden başka uluslararası iletişimde yaygın olarak kullanılan dillerden en az birini etkin bir şekilde kullanarak ulusal sınırların dışında da ihtiyaç duyacağı her ortamda iletişim kurabilen bireyler yetiştirir.

Okulumuz öğrencilerine ana dillerinin yanında iki yabancı dili öğretir. Öncelikli yabancı dil olarak İngilizceyi ana sınıfından ve ikinci yabancı dil olarak da Almancayı 6. sınıftan son sınıfa kadar eğitim programlarına dahil eder.

Öğrencilerin İngilizce'yi ve Almanca'yı daha etkin ve doğru kullanabilmeleri için kazanım odaklı bir  yabancı dil eğitim programı uygulanır. Bu nedenle programda yer alan haftalık ölçeklerde hazırlanmış hedeflere ulaşabilmek için tek bir kaynağa ve kitaba bağlı kalınmadan çeşitli kaynak, kitap ve etkinliklerden yararlanılarak İngilizce ve Almanca öğretimi yapılır. 

Okulumuzda İngilizce:

Yazma: Okulumuzda yazma etkinliklerinde, öğrenciler seviyelerine göre öğrendikleri ve bildikleri becerileri geliştirerek kullanır. Öğrenciler duygu ve düşüncelerini yazarak ifade ederler. Buradaki amaç İngilizce'nin etkin ve üretken bir şekilde kullanılmasıdır. Ayrıca öğrencilerin kompozisyon-paragraf-mektup-elektronik posta vb. yazma çalışmalarıyla ders içinde etkin bir rol almaları amaçlanmaktadır. Yazma çalışmaları eleştirel ve yaratıcı bir bakış açısı ile yürütülür.

Okuma: Okulumuzda öğrenciler  yaş, seviye ve ilgili hedeflere uygun olarak okuma çalışmaları yaparlar. Öğrencilerin doğru ve iyi okumaları, okuduklarını anlamaları, kavramaları, okuduklarını yorumlayarak, sorulan soruları cevaplandırabilmeleri hedeflenir.

Konuşma: Okulumuzda öğrenciler programın hedeflerini takip ederek yaş ve seviyelerine uygun olarak konuşma çalışmaları yaparlar. Öğrencilerin bir konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini doğru, yerinde ve iyi aktarabilmelerini; İngilizceyi akıcı bir biçimde kullanarak kendilerini ifade etmeleri hedeflenir.

Dinleme: Okulumuzda öğrenciler takip edilen hedeflere göre dinleme etkinlikleri yaparlar. Öğrencilerin dinlediklerini anlamaları, kavramaları ve yorumlamaları ile ilgili etkinlikleri doğru yapabilmeleri hedeflenir.

Okulumuzda Almanca:

İkinci Yabancı dil eğitimi 6. sınıftan başlar. Almanca dersi eğlenceli ve öğrencinin aktif olduğu bir dil öğrenme süreci olacak şekilde planlanır. Bu süreçte öğretmenin hazırladığı ders planı doğrultusunda temel konular oyun, şarkı görsel materyaller, poster, resimli kartlarla işlenir ve öğrenilen bilgilerin kalıcı olması hedeflenir. Almanca öğretim programına öğrencilerin seviyelerine uygun  şekilde düzenlenir ve böylece  yabancı bir kültürle tanışmaları gerçekleşir.

Almanca dersleri, zümre öğretmenleri tarafından seçilen kitaplar ve çeşitli kaynak, etkinliklerle yürütülür. Bu süreçte öğrencinin yabancı dil bilinci ve duyarlılığı kazanması, yabancı bir kültürü tanıması ve öğrencinin öğrenim sürecine aktif olarak katılması temel amaçlardandır. Bu doğrultuda öğrenciler araştırmalar yapmaya yönlendirilerek ve derse yönelik projeler hazırlayarak öğrenme sürecinin merkezinde yer alır. Araştırma ve proje hazırlıkları için öğrenciler kütüphaneye yönlendirilerek materyal, kaynak kullanımı bilinci de geliştirilir.

YABANCI DİL GELİŞİMİNE YÖNELİK DERS DIŞI ETKİNLİKLER

Yaz Okulları

Özel Taş İlköğretim Kurumları öğrencileri için İngiltere ve Amerika Yaz Okulu Programları düzenlenilir. Öğrencilerin, İngilizce'yi yaşayarak öğrenme ve öğrendiğini yaşayarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Kulüpler

İngilizce  Kulüpleri :Özel Taş İlköğretim Kurumları'nda İngilizce ile ilgili Kulüpler, öğrencilerin farklı ülkelerin kültürlerini öğrenebilmelerine olanak tanır. Öğrencilerin yaşam boyu ihtiyaç duyacakları becerileri kullanabilmelerini sağlar. Araştırma ve sunma becerilerini geliştirerek edinimlerini; drama, sunum, izledikleri filmlerle ilgili yorum yazma, kelime hazinelerini zenginleştirme, şarkı söyleme, dans etme, yemek yapma, şiir yazma vb. etkinlikler yoluyla başkalarıyla paylaşabilme imkanı verir.

Öğrencilerimizin İngilizce'yi eğlenerek öğrenmeleri ve içselleştirmeleri için kelime yarışmaları, Friday Speech (Cuma günü konuşması etkinliği), İngilizce'yi en çok kullanan öğrencilerimize verilen Speak More English sertifikaları, The Mirror of TAŞ okul gazetesi, Yabancı Diller Haftası'nda (Welcome Willkommen Week) bir dizi etkinlik düzenlenmektedir. Yarıyıl ve yaz tatilinde öğrencileirizin önerilen kitap listeleri üzerinden doldurdukları formlar değerlendirilir.