Foreign Language Department

Yabancı Dil Yaklaşımımız

  Okulumuz, ana dilinden başka uluslararası iletişimde yaygın olarak kullanılan dillerden en az birini etkin bir şekilde kullanarak ulusal sınırların dışında da ihtiyaç duyacağı her ortamda iletişim kurabilen bireyler yetiştirir.

Okulumuz öğrencilerine ana dillerinin yanında iki yabancı dili öğretir. Öncelikli yabancı dil olarak İngilizceyi ana sınıfından ve ikinci yabancı dil olarak da Almancayı 6. sınıftan son sınıfa kadar eğitim programlarına dahil eder.

  Öğrencilerin İngilizce'yi ve Almanca'yı daha etkin ve doğru kullanabilmeleri için kazanım odaklı bir  yabancı dil eğitim programı uygulanır. Bu nedenle programda yer alan haftalık ölçeklerde hazırlanmış hedeflere ulaşabilmek için tek bir kaynağa ve kitaba bağlı kalınmadan çeşitli kaynak, kitap ve etkinliklerden yararlanılarak İngilizce ve Almanca öğretimi yapılır. 

Foreign Languages Department goals and objectives: 

To communicate and ensure understanding with people from other countries, using other languages

To recognise and learn about other cultures and to gain understanding and tolerance towards them

To guarantee listening comprehension, reading comprehension, writing and speaking skills in everyday communication

To encourage a larger world vision through foreign films, music, books and magazines in foreign languages

To enhance success in drama, debate and oral presentation activities in a foreign language

To ensure a positive attitude and desire to increase foreign language learning and language education

To develop self-help methods to master grammar and language structure

To contribute intellectually, socially, emotionally and physically to students development

Working Hours

Monday - Friday: 08.55 - 18.00
Saturday           : 08.55 - 15.30
Sunday              : Closed

The opening hours differ per shop in the city centre. Many shops open at 09:00 or at 09:30.

TAŞ Private Elementary School

Address: Cevizlik Street Hallaç Hüseyin Street No: 11 Bakırköy / İstanbul

Phone: +90 (212) 543 60 00

Fax       : +90 (212) 571 60 87

Email    : taskolej@taskolej.k12.tr

© 2022 Taş Private Elementary School. All rights reserved.

Search