Okuyucu Hizmetleri

Okuyucu Hizmetleri

Açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphanemizi öğretmen, öğrenci ve velilerimiz kullanabilmektedir.

Kütüphanemizde

her sınıf haftalık en az 1 ders saati olmak üzere okuma saati yapmaktadır. Öğrencilere 15 günlük süreyle kitap ödünç verilmekte, alınan kitabın demirbaşları bilgisayara kaydedilmektedir. Öğrencinin kütüphanede ve evinde okuduğu kitapların adedi, sayfaları aylık çizelgeler halinde takip edilip bilgisayarda kaydı tutulmaktadır.

Kütüphanedeki

kitaplar Dewey Onlu Sınıflama (Melvil Dewey'in 1876'da başlattığı ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması) sistemine göre kaydedilmektedir. Konu başlıkları kısmına da PYP tema başlıklarından uygun olan yazılmaktadır. Hangi ünite ile ilişkilendirilebileceği de ayrıca eklenmektedir.

Araştırma

becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenciler teneffüs saatlerinde internet hizmetlerinden ve kaynak kitaplardan faydalanabilmekte, araştırmalarını yapabilmektedir.

Öğrencilerimize

haftalık "Kütüphane Kullanım Rubriği" dağıtılmakta, ve belirli kriterler çerçevesinde öğrencilerimiz kendilerini değerlendirebilmektedir.

Sınıflar

düzeyinde "Kitap Kurdu Diploması" alma kriterleri oluşturulup, başarılı olan öğrencilere diplomaları Cuma törenlerinde takdim edilmektedir. En çok kitap okuyan öğrenciler belirlenip Cuma törenlerinde alkışlatılmakta, çeşitli kitaplar hediye edilmektedir.

Kütüphanemizde,

günlük gazeteler, aylık Bilim Teknik Dergisi, Bilim Çocuk Dergisi, Tübitak Meraklı Minik, Bütün Dünya, Bilim ve Gelecek Dergisi, National Geopraphic, Atlas Dergisi gibi süreli yayınlar düzenli bir şekilde takip edilmektedir.

Sınıf koridorlarında

oluşturulan Gazete & Süreli Yayın köşelerine, öğrencilerin faydalanabilmesi için günlük gazeteler, aylık Bütün Dünya, National Geopraphic, Sudoku ve Ötesi, Atlas Dergisi alınmaktadır. Bilim Teknik Dergisi, Bilim Çocuk Dergisi, Tübitak Meraklı Minik dergileri sınıf düzeylerine göre tüm sınıflara alınmaktadır. Ayrıca koridorlarda oluşturduğumuz Oyun köşelerinde Tangram, Satranç Takımları, Screbale gibi çeşitli eğitici oyun gereçleri bulunmaktadır.
       

 

 

 

 

 

    Adres: Cevizlik Mh. Hallaç Hüseyin Sk. No: 11 Bakırköy / İstanbul  Telefon: +90 (212) 543 60 00   Fax : +90 (212) 571 60 87  Email    : taskolej@taskolej.k12.tr   

© 2023 Özel Taş İlköğretim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdır.

© 2023 Özel Taş İlköğretim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdır.

Search