Dil Yaklaşımı

Dil Yaklaşımımız

  Okul programı için temel düşünme ve iletişim kurma aracımız olan dil, tüm müfredatı öğrenmek, temel oluşturmak ve iyi anlamak için çok önemlidir. Bu sadece dil öğrenmek değil, dilin ne anlama geldiği hakkında da bilgi sahibi olmaktır. Dil aracılığıyla, dil sevgisini de kapsayan zengin bir dil hayranlığına sahip olabilmeliyiz. Geleneksel olarak dil,  dilin kolları birbirinden ve müfredatın diğer alanlarından ayrılmış, parçalı halde bir yapı olarak öğretilir.

  Okulumuzun uyguladığı PYP programı bu parçalanmayı azaltmayı amaçlamaktadır. Dört iletişim kolu olan dinleme, konuşma, yazma ve okuma birbirlerinden ayrı incelenebileceği gibi, birini öğrenirken diğerinin de desteklenmesi açısından birbirleriyle bağıntılı ve etkileşimlidir. Her öğretmenin ayrıca dil öğretmeni olduğu tüm uluslararası okullar için bu önemli bir ayrıcalıktır.

Okul programı, dili, sınıf öğretmenlerinin bakış açısı, dilin yapısıyla ilgili öğretmenlerin bakış açısı, başka dillerinyapısı ve ana dil öğretmenlerinin bakış açılarından incelemektedir. Öğretimin şekil ve hızının farklı içeriklerde değişiklikler gösterecek olmasına rağmen, belirlenen öğrenci profili öğretilen her dil için uygulanır.

  Dil, bilişsel gelişmeden çok daha fazlasını teşvik eder :İlk yıl PYP programı kültürel kimliğin ve duygusal istikrarın devamlılığı için ana dilin hayati önem taşıdığına ve birden fazla dil bilmenin kişisel gelişmeyi zenginleştirdiğine ve uluslararası anlamayı kolaylaştırdığına inanmaktadır. Uluslararası okullar dil gelişiminin her bir yönünü bilmeli ve desteklemelidir.

Okulumuzdaki Dil Derslerinde, şu maddeler büyük öneme sahiptir:

Okulumuzdaki Dil Derslerinde, şu maddeler büyük öneme sahiptir:

Dil gelişiminin bütün olarak desteklenmesine,

Dil gelişiminin bütün olarak desteklenmesine,

Müfredat boyunca dilin disiplin unsuru olarak görülmesi,

Müfredat boyunca dilin disiplin unsuru olarak görülmesi,

Dil öğrenmek için edebiyat temelli bir yaklaşım,

Dil öğrenmek için edebiyat temelli bir yaklaşım,

İlgi seviyesine göre seçilen materyalleri okuma,

İlgi seviyesine göre seçilen materyalleri okuma,

Dünya klasiklerinin okunmasını teşvik etme,

Dünya klasiklerinin okunmasını teşvik etme,

Kültürel açıdan çeşitli okuma materyallerinin bulundurulması,

Kültürel açıdan çeşitli okuma materyallerinin bulundurulması,

Yazarken ve okurken anlama odaklanma,

Yazarken ve okurken anlama odaklanma,

Sınıfta uygun, işbirliğine dayalı tartışma ortamı oluşturulması,

Sınıfta uygun, işbirliğine dayalı tartışma ortamı oluşturulması,

Kendiliğinden yazmaya istekli öğrenciler yetiştirmek,

Kendiliğinden yazmaya istekli öğrenciler yetiştirmek,

Çeşitli örnek yapılara,

Çeşitli örnek yapılara,

Yazma süreci,

Yazma süreci,

Dilin zenginliğine duyulan hayranlığı arttırma,

Dilin zenginliğine duyulan hayranlığı arttırma,

Anlama ve keşfetme aracı olarak edebiyat,

Anlama ve keşfetme aracı olarak edebiyat,

Öğrencilerin çoklu ortam kaynakları kullanarak öğrenmlerine olanak sağlamak,

Öğrencilerin çoklu ortam kaynakları kullanarak öğrenmlerine olanak sağlamak,

Yaratıcı problem çözmek ve bilgi süreci için dil kullanımı,

Yaratıcı problem çözmek ve bilgi süreci için dil kullanımı,

Belge, konferans, hata analizi, yazma örneği analizi ve tepki günceleri gibi uygun ve geniş bir değerlendirme yöntemlerine sahip olma.

Belge, konferans, hata analizi, yazma örneği analizi ve tepki günceleri gibi uygun ve geniş bir değerlendirme yöntemlerine sahip olma.

Dil Yaklaşımımız

  Okul programı için temel düşünme ve iletişim kurma aracımız olan dil, tüm müfredatı öğrenmek, temel oluşturmak ve iyi anlamak için çok önemlidir. Bu sadece dil öğrenmek değil, dilin ne anlama geldiği hakkında da bilgi sahibi olmaktır. Dil aracılığıyla, dil sevgisini de kapsayan zengin bir dil hayranlığına sahip olabilmeliyiz. Geleneksel olarak dil,  dilin kolları birbirinden ve müfredatın diğer alanlarından ayrılmış, parçalı halde bir yapı olarak öğretilir.

  Okulumuzun uyguladığı PYP programı bu parçalanmayı azaltmayı amaçlamaktadır. Dört iletişim kolu olan dinleme, konuşma, yazma ve okuma birbirlerinden ayrı incelenebileceği gibi, birini öğrenirken diğerinin de desteklenmesi açısından birbirleriyle bağıntılı ve etkileşimlidir. Her öğretmenin ayrıca dil öğretmeni olduğu tüm uluslararası okullar için bu önemli bir ayrıcalıktır.

Okul programı, dili, sınıf öğretmenlerinin bakış açısı, dilin yapısıyla ilgili öğretmenlerin bakış açısı, başka dillerinyapısı ve ana dil öğretmenlerinin bakış açılarından incelemektedir. Öğretimin şekil ve hızının farklı içeriklerde değişiklikler gösterecek olmasına rağmen, belirlenen öğrenci profili öğretilen her dil için uygulanır.

  Dil, bilişsel gelişmeden çok daha fazlasını teşvik eder :İlk yıl PYP programı kültürel kimliğin ve duygusal istikrarın devamlılığı için ana dilin hayati önem taşıdığına ve birden fazla dil bilmenin kişisel gelişmeyi zenginleştirdiğine ve uluslararası anlamayı kolaylaştırdığına inanmaktadır. Uluslararası okullar dil gelişiminin her bir yönünü bilmeli ve desteklemelidir.

Okulumuzda ana dildeki hedeflerimize ulaşmak adına şu uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzda ana dildeki hedeflerimize ulaşmak adına şu uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin okuma düzeylerinin takip edildiği, kitap okuma saatleri

Öğrencilerin okuma düzeylerinin takip edildiği, kitap okuma saatleri

Öğrencilerin okudukları kitaplara bağlı olarak aldıkları "Kitap Kurdu" diploması

Öğrencilerin okudukları kitaplara bağlı olarak aldıkları "Kitap Kurdu" diploması

Yazılı anlatım çalışmaları

Yazılı anlatım çalışmaları

Şiir, düzyazı ve slogan yarışmaları

Şiir, düzyazı ve slogan yarışmaları

Öğrencilerimizin, her düzeyde şiirle buluştuğu, "şiirli küre" etkinliği

Öğrencilerimizin, her düzeyde şiirle buluştuğu, "şiirli küre" etkinliği

Farklı düzeylerde, kütüphaneleri tanımak amaçlı geziler

Farklı düzeylerde, kütüphaneleri tanımak amaçlı geziler

Öğrencilerin, her düzeyde kitapla buluşmalarını sağlamak amaçlı düzenlenen "Kitap Fuarı"

Öğrencilerin, her düzeyde kitapla buluşmalarını sağlamak amaçlı düzenlenen "Kitap Fuarı"

Tüm okulun, mizahla buluştuğu, mizah ustalarıyla, mizah ürünleriyle tanıştığı bir hafta olan Mizah Haftası

Ünitelere bağlı olarak belirlenmiş okuma listesi, bu listedeki kitaplar üzerinden okuma sınavları

Yarı yıl ve yaz tatilinde belirlenmiş listeler üzerinden öğrencilerin okudukları kitapların değerlendirilmesi

Yarı yıl ve yaz tatilinde belirlenmiş listeler üzerinden öğrencilerin okudukları kitapların değerlendirilmesi

Sosyal Bilgiler Yaklaşımımız

   Uluslar arasındaki ve içindeki halkların çoğulcu doğası, yerel ve küresel boyuttaki meseleler arasındaki ilişkiler kendi toplumumuzun özellikleriyle yönlendirilir.  Okuldaki sosyal bilgiler dersi öğrencilere 'Tarih nedir?', 'Coğrafya nedir?', 'Toplumsal yapı nedir?' diye sorduğunda, bu sorular öğrenci topluluğunun geniş bir insanlık anlayışına sahip olmaları için yol göstermektedir. Sosyal bilgiler dersi, okul topluluğunun, personelin ve kendi toplumumuzun deneyim ve perspektiflerini kullanarak insan farklılıklarını ve ortak yanlarını inceler.

Sosyal Bilgiler Yaklaşımımız

   Uluslar arasındaki ve içindeki halkların çoğulcu doğası, yerel ve küresel boyuttaki meseleler arasındaki ilişkiler kendi toplumumuzun özellikleriyle yönlendirilir.  Okuldaki sosyal bilgiler dersi öğrencilere 'Tarih nedir?', 'Coğrafya nedir?', 'Toplumsal yapı nedir?' diye sorduğunda, bu sorular öğrenci topluluğunun geniş bir insanlık anlayışına sahip olmaları için yol göstermektedir. Sosyal bilgiler dersi, okul topluluğunun, personelin ve kendi toplumumuzun deneyim ve perspektiflerini kullanarak insan farklılıklarını ve ortak yanlarını inceler.

Okulumuzdaki Sosyal Bilgiler Dersi:

Önemli ve net içeriklere dayalı, uyumlu, açık ve okul çapındaki araştırmacı programa,

Okulumuzdaki Sosyal Bilgiler Dersi:

Önemli ve net içeriklere dayalı, uyumlu, açık ve okul çapındaki araştırmacı programa,

Çoklu kaynakların kullanımına ve çoklu perspektiflerin (küresel, sosyal ve kültürel) sunumuna,

Çoklu kaynakların kullanımına ve çoklu perspektiflerin (küresel, sosyal ve kültürel) sunumuna,

Müfredat alanındaki temel unsurları öğretecek sorgulama ünitelerinin programlanmasına,

Müfredat alanındaki temel unsurları öğretecek sorgulama ünitelerinin programlanmasına,

Çok kültürlü, yerel ve küresel boyutlarda ünitelerin oluşturulmasına,

Çok kültürlü, yerel ve küresel boyutlarda ünitelerin oluşturulmasına,

Sosyal kaynakların ( insanlar, kalıntılar, geziler, anketler ve röportajlar) belge topluluğunun yanı sıra medya ve teknoloji kullanımına,

Sosyal kaynakların ( insanlar, kalıntılar, geziler, anketler ve röportajlar) belge topluluğunun yanı sıra medya ve teknoloji kullanımına,

Öğrencilerin dünya anlayışlarını geliştirmeye, anlama yetilerini yapılandırmaya, genişletmeye ve derinleştirmeye odaklanan araştırma ünitelerinin kavramsal gelişimi için gerçekçi bilgilerin araç olmasına,

Öğrencilerin dünya anlayışlarını geliştirmeye, anlama yetilerini yapılandırmaya, genişletmeye ve derinleştirmeye odaklanan araştırma ünitelerinin kavramsal gelişimi için gerçekçi bilgilerin araç olmasına,

Öğrencilerin günümüz dünyasında sorumluluk almalarına ve aktif olmaları için güçlendirilmelerine büyük önem vermektedir.

Öğrencilerin günümüz dünyasında sorumluluk almalarına ve aktif olmaları için güçlendirilmelerine büyük önem vermektedir.

Okulumuzda, Sosyal Bilgiler dersinin hedeflerine ulaşabilmek açısından şu uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzda, Sosyal Bilgiler dersinin hedeflerine ulaşabilmek açısından şu uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Öğrencileri, tarih ve coğrafya alanındaki araştırma becerilerini geliştirecek araştırma projeleri

Öğrencileri, tarih ve coğrafya alanındaki araştırma becerilerini geliştirecek araştırma projeleri

Öğrencilerin, çoklu kaynak kullanımını sağlamaya yönelik ödevler (çevre olanakları, kaynak kişiler)

Öğrencilerin, çoklu kaynak kullanımını sağlamaya yönelik ödevler (çevre olanakları, kaynak kişiler)

Derslerde, yerel ve küresel hedeflere uygun kaynakların kullanımı (tarih atlasları, coğrafya atlasları, belgeseller, arşiv kayıtları vs.)

Derslerde, yerel ve küresel hedeflere uygun kaynakların kullanımı (tarih atlasları, coğrafya atlasları, belgeseller, arşiv kayıtları vs.)

Sosyal kaynakların kullanımına yönelik geziler (tarihi kalıntılar, şehir gezileri, insanlarla röportajlar, anketler vs.)

Sosyal kaynakların kullanımına yönelik geziler (tarihi kalıntılar, şehir gezileri, insanlarla röportajlar, anketler vs.)

Okulda, sosyal bilimler alanın tanıtılması amacıyla düzenlenen Sosyal Bilimler ve Sanat Haftası

Okulda, sosyal bilimler alanın tanıtılması amacıyla düzenlenen Sosyal Bilimler ve Sanat Haftası

Sosyal Bilimler ve Sanat Haftası boyunca öğrencilerin alana ilişkin kaynaklara (kitap, CD, harita vs.) ulaşmaları

Sosyal Bilimler ve Sanat Haftası boyunca öğrencilerin alana ilişkin kaynaklara (kitap, CD, harita vs.) ulaşmaları

     

 

 

 

 

 

    Adres: Cevizlik Mh. Hallaç Hüseyin Sk. No: 11 Bakırköy / İstanbul  Telefon: +90 (212) 543 60 00   Fax : +90 (212) 571 60 87  Email    : taskolej@taskolej.k12.tr   

© 2023 Özel Taş İlköğretim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdır.

© 2023 Özel Taş İlköğretim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdır.

Search