Fen Bilimleri Yaklaşımımız

Matematik Yaklaşımımız

  Hızla değişen teknolojik dünyamızın, insanların matematiksel beceri ve anlayışlarına duyduğu talep gittikçe artmaktadır.Okulumuzun uyguladığı PYP programı öğrencilerin bu talepleri nasıl karşılayacağı konusunda geniş araştırmalar yapmıştır ve matematik dersinin müfredata konulması dünyayı anlamamız için sağladığı küresel dil açısından özel bir önem oluşturmuştur. Matematik, problemleri tanımlamak, analiz etmek ve etkili bir şekilde çözmek için önemli bir araçtır.

  PYP, öğrencilerin bu küresel dili iyi kullanmalarını ve matematiğe sabit bir vücut dili olarak bakmak yerine bir düşünme biçimi olarak bakmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerin, kavramları kullanarak kendi anlamlarını yapılandırmalarını, matematiksel anlayış edinmelerini sağlamaktadır. Matematiğin açık ve gerçekçi içeriklerle öğretilmesi, PYP için temel bir gerekliliktir.

Okulumuzda Fen Bilimleri Öğrenimi 

Okulumuzdaki Matematik:

Fen Bölümü; hazırlık sınıflarından itibaren ünitelere ve planlamaya dâhil olarak yürütülen çalışmalarda öğrencilerin kavramsal düşünmelerini hedefler.

Matematiksel kavram ve uygulamaları, öğrenmeyle birleştirmeye, Tas Kolej Sayisal Dersler Bolumu

Öğrencilerin bilimsel süreci tecrübe edebilmeleri için gerek uygulamalı laboratuvar çalışmaları ile gerekse sınıf içi aktif etkinliklerle yürütmeleri sağlanır

Matematiği anlamak için el becerilerinin kullanımına,

Laboratuvar çalışmaları; hazırlık sınıfı ve 1. sınıflarda ünitelerine göre kullanılırken, 2. ve 3. sınıflarda sorgulamanın kavramlarına göre iki haftada bir sabit çalışma olarak sınıf ve branş öğretmenlerinin ortaklığı ile yürütülür.

Matematik aracılığıyla gerçek yaşam problemlerini çözmeye,

Tüm seviyelerde kavramsal ifadelerin içselleştirilebilmesi ve anlam kazanabilmesi için birden fazla yaklaşım ve model kullanılır.

Bildiklerinin ve bilmek istediklerinin yapılandırılmasına,

Şüpheci yaklaşım ve birden fazla çözüm / öneri olabileceğini görmeleri sağlanır.

Muhtemel çoklu çözümler için çeşitli stratejilere,

Veriler üzerinden açıklama ve çıkarımlar yapabilmeleri için öğrencilere tartışma ve diyalog kurma fırsatları sunulur. 

Sürecin önemine,

Öğrencilerimizin öğrendiklerini uygulamaya geçirebilecekleri alanlar yaratmaları için zorlar.

Düşünceyi ve önseziyi geliştirmeye,

Öğrencilerin elde ettikleri becerileri geliştirerek yaşamları boyunca sürdürülebilir olması için destekler. 

Sayısal beceriye bakmaksızın geniş bir konu aralığına,

Fen Bilimleri Yaklaşımımız

  Okulumuzda fen bilimleri; doğal dünyanın biyolojik kimyasal ve fiziksel yönlerinin ve bu yönler arasındaki ilişkinin keşfedilmesi olarak görülür. Değişen ve gelişen dünyada fen bilimleri anlayışımız da evrimleşir. Fen bilimleri; öğrenenlerin dünyayı bilimsel açıdan değerlendirebilmelerini ve bilinçli olmalarını sağlar. Merak ve yaratıcılığı özendirir, öğrencinin dünyayı anlamasına yardımcı olur. Böylece eylemsel hareketlerinin dünya üzerinde yarattığı etkiye dair sorumluluk duygusu geliştirmesi hedeflenir. 

Matematik ve Fen Bilimlerini Sürdürülebilir Kılmak İçin Ders Dışı Etkinlikler 

Fen Bilimlerini Sürdürülebilir Kılmak İçin Ders Dışı Etkinlikler

Fentastik Bilim Günleri: Her yıl belli bir tema altında Matematik ve Fen Bölümleri ile iş birliği ve ortak çalışma yürüterek proje yarışmaları, konuklar, belgesel ve çizgi filmler ve farklı seviyelere uygun zengin etkinliklerin yer aldığı hafta organize edilir. 

Sayılı Günler:  Her yıl belli bir tema altında Matematik Bölümü ile işbirliği ve ortak çalışma yürüterek , proje yarışmaları, konuklar , belgesel ve çizgi filmler ve farklı seviyelere uygun zengin etkinliklerin yer aldığı bilim haftası organize edilir.

Geziler: Sorgulama ünitelerinin içeriğine uygun geziler düzenlenerek keşfetmeleri için fırsatlar sunulur.

Geziler: Sorgulama ünitelerinin içeriğine uygun geziler düzenlenerek keşfetmeleri için fırsatlar sunulur.

    Adres: Cevizlik Mh. Hallaç Hüseyin Sk. No: 11 Bakırköy / İstanbul  Telefon: +90 (212) 543 60 00   Fax : +90 (212) 571 60 87  Email    : taskolej@taskolej.k12.tr   

© 2023 Özel Taş İlköğretim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdır.

Search