Misyonumuz - Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

   Özel Taş İlköğretim Kurumları daha iyi bir dünya için araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı; kültürler arası farklılıklara karşı anlayışla yaklaşabilen saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca uygun olarak okulumuz, öğrenenler için ilgi çekici, ulusal ve uluslararası bakış açılarını dikkate alan, disiplinlerüstü sorgulamaya dayalı bir programı esas alır. Okulumuz, öğrenenlerin yaşamı boyunca etkin biçimde öğrenme bilincine ulaşmış, edindiği bilgileri davranışa dönüştürerek çevresi üzerinde etki yaratan, hoşgörülü, sevecen bireyler olmasını teşvik eder.

VİZYONUMUZ 

  Sunduğu eğitim-öğretimle sorgulayan, eleştirel düşünen, bilgi, beceri, davranış ve tutumları ile fark edilen bireyler yetiştirerek ülkemizin nitelikli insan kaynağının oluşturulmasında katkısı olan uluslar arası düzeyde tanınmış bir okul olmak.

    Adres: Cevizlik Mh. Hallaç Hüseyin Sk. No: 11 Bakırköy / İstanbul  Telefon: +90 (212) 543 60 00   Fax : +90 (212) 571 60 87  Email    : taskolej@taskolej.k12.tr   

© 2023 Özel Taş İlköğretim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdır.

Search