İlkokul

İlkokul

   Özel Taş İlköğretim Kurumları İlkokulunda 1, 2 ve 3. sınıflar taş bina yerleşkesindeki dersliklerde eğitim-öğretim faaliyetini sürdürürken 4. sınıflar ikinci bina yerleşkesinde bulunurlar. Laboratuvar, sanat atölyesi, bilişim teknolojileri atölyesi, müzik atölyesi ve kütüphanelerimiz de programlı olarak derslerde kullanılmaktadır. İlkokul seviyesinde uluslararası PYP programı MEB müfredatı ile paralel bir şekilde yürütülmektedir. Ünite başlarında Güncel Sorgulama Broşürü ve ünite sonlarında Sorgulamayı Yansıtma Formu velilerimizle paylaşılmaktadır. İlkokul öğrencilerimiz her yıl PYP üniteleri ile temalandırılmış kendi sınıflarına ait sınıf gösterilerini, lobi sergisi ve portfolyolarını velileri ile okul ortamında paylaşırlar. İlkokul öğrencilerimiz 4. sınıftan itibaren sınırlı çeşitlilikte ürün bulunan okul kantininden de faydalanabilmektedirler. Okulumuzda alternatif karne uygulaması yılda iki kez hazırlık sınıflarından 7. Sınıflara kadar uygulanmaktadır. 

    Adres: Cevizlik Mh. Hallaç Hüseyin Sk. No: 11 Bakırköy / İstanbul  Telefon: +90 (212) 543 60 00   Fax : +90 (212) 571 60 87  Email    : taskolej@taskolej.k12.tr   

© 2023 Özel Taş İlköğretim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdır.

Search