Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

    Okul rehberlik hizmetlerinde amaç, öğrencilerin çevreye uyum sağlaması, problemlerine çözüm üretebilmesi, öğrencinin kendini tanıması, kendine güven duyması, değerler sistemini oluşturması ve diğer insanlarla iletişim kurmasına yardımcı olmaktır. Rehberlik bir öğüt verme, ne yapılması gerektiği hakkında bir plan çözme amacını taşımamaktadır. Amaç öğrencinin kendi sorunlarının farkına varmasını, kendini tanımasını, çeşitli olaylar karşısında kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapabilmesini öğrenmesidir.

   Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak hedefimiz öğrencilerimizi bireysel özelliklerine göre tanımak, onların kendilerini tanımalarına yardımcı olmak, sorunlar karşısında çözüm üretebilmelerini sağlamak, öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin farkına varması ve geliştirmesi konusunda yol göstermek, sınıf içi dinamikleri belirleyip, gerekli düzenlemeler yapmaktır.

Özel Taş İlköğretim Okulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi'nin Genel Hedefleri

Özel Taş İlköğretim Okulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi'nin Genel Hedefleri

Öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamak

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini saptamak ve geliştirmek

Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek

İnsan ilişkilerinde başarılı bireyler olmalarını sağlamak

Öğrencilerin doğru karar veren ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri için olumlu davranışlar kazanmalarına yardımcı olmak

Okul - aile - öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmak

Öğrencilerin sosyal uyum gücünü arttırmak ve başarılarını yükseltmek

Öğrenci merkezli bir çalışmayı esas alıp, önyargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde, gerek grup, gerek bireysel olarak her öğrenciye ulaşmak

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

    Okul rehberlik hizmetlerinde amaç, öğrencilerin çevreye uyum sağlaması, problemlerine çözüm üretebilmesi, öğrencinin kendini tanıması, kendine güven duyması, değerler sistemini oluşturması ve diğer insanlarla iletişim kurmasına yardımcı olmaktır. Rehberlik bir öğüt verme, ne yapılması gerektiği hakkında bir plan çözme amacını taşımamaktadır. Amaç öğrencinin kendi sorunlarının farkına varmasını, kendini tanımasını, çeşitli olaylar karşısında kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapabilmesini öğrenmesidir.

   Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak hedefimiz öğrencilerimizi bireysel özelliklerine göre tanımak, onların kendilerini tanımalarına yardımcı olmak, sorunlar karşısında çözüm üretebilmelerini sağlamak, öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin farkına varması ve geliştirmesi konusunda yol göstermek, sınıf içi dinamikleri belirleyip, gerekli düzenlemeler yapmaktır.

Genel Olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi'nin Ele Aldığı Konular

Genel Olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi'nin Ele Aldığı Konular

Aileye yönelik çalışmalar ( İletişim, çatışma çözme , anne- baba tutumları, kural koyma, evde sorumluluk kazandırma vb gibi.)

Arkadaş ilişkileri ( sorun çözme, empati, yardımseverlik, işbirliği, hatalı davranışları fark etme gibi sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar)

Duygusal, sosyal ve akademik gelişim takibi ( Öğrenciyi tanımaya yönelik yapılan bireysel görüşme ve uygulamalar )

Kişisel problemler (Yakın birinin kaybı, yaşanan bir rahatsızlık, ani davranış değişiklikleri, anne - baba ayrılığı vb.)

Verimli çalışma alışkanlığı edinme

Sınav kaygısı

Ergenlik dönemi

Öğrencilere bireysel ve grup olarak test ve teknikler

uygulanmaktadır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda okul - aile işbirliğine girilmekte ve gerekli çalışmalar planlanmaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, PYP kapsamında Sorgulama Programındaki çalışmalara aktif olarak katılmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi çeşitli projelerini yürütmekle görevlidir. Rehberlik Servisi bu projelerin verimliliği ve sürekliliğinden sorumludur.

PROJELERİMİZ

SINIF AĞABEY VE ABLALIĞI PROJESİ

Sınıf ağabey ve ablalığı projesi; farklı sınıf düzeylerindeki öğrenci ilişkilerini destekleyen, öğrenciler arasında olumlu ilişkiler kurulabilmesini, öğrencilerin sorumluluk bilincini kazanmasını, ekip bilincinin ve işbirliği tutumunun gelişimini sağlayan bir projedir. Sınıf ağabey ve ablaları 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinden gönüllü olanlar arasından seçilirler. Bir öğrencinin sınıf ağabey ve ablası olabilmesi için belirlenen kriterlere (olumlu arkadaş ilişkileri, kılık kıyafet, kuralla uyma) uygun özelliklere sahip olması gerekmektedir. Kriterlere uygun olan öğrencilerden seçilenler Hazırlık,1., 2. ve 3. sınıfların sınıf ağabey ve ablası olurlar. Kardeş sınıflarını çeşitli projelerde detstekler, gün içinde ilgilenirler.

HAFTANIN ÖRNEK SINIFLARIÖrnek sınıf projesi öğrencilerin zamanı yönetme, bağımsız davranabilme, organize olabilme, sorumluluk alabilme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Belirlenmiş kriterler doğrultusunda her hafta öğrenciler tarafından seçilir. Her hafta en çok puan alan sınıflar cuma töreninde açıklanır ve bu sınıflar pazartesi günü okula serbest kıyafetle gelir. Seçilen sınıfların sınıf ağabey ve ablası var ise onlar da okula serbest kıyafetle gelir. Seçilen sınıf bir sonraki haftanın örnek sınıfını seçer.


ÖĞRENME ORTAMINDAKİ EN BAŞARILI SINIFLARÖğrencilerin özyönetim ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir projedir. Belirlenmiş kriterler doğrultusunda her hafta öğretmenler tarafından seçilir. Her hafta en çok puan alan sınıflar cuma töreninde açıklanır ve bu sınıflar pazartesi günü okula serbest kıyafetle gelir. Seçilen sınıfların sınıf ağabey ve ablası var ise onlar da okula serbest kıyafetle gelir.
OKUL BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI

Onur Kurulu üyelerinden aday öğrenciler, başkan adayları olarak belirlenir. 5. sınıflarda ise akademik başarı ve olumlu davranış kriterleri dikkate alınarak her şubeden aday gösterilen öğrenciler başkan yardımcısı adayları olarak ilan edilir. Adayların propaganda döneminde yapacağı çalışmalar bölümler tarafından organize edilir ve çeşitli tanıtım yöntemleriyle adaylar seçime hazırlanırlar. Seçim sonucunda belirlenen okul başkan ve başkan yardımcısı, öğrenci kurullarına başkanlık etmek, gündemi oluşturmak, kurullardaki gündem konularını okul yönetimi ile konuşmak ve toplantı sonuçlarını okul ile paylaşmak gibi sorumlulukları vardır.

ÖĞRENCİ MECLİSİ

Okul Öğrenci Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencide demokrasi kültürünü oluşturmak ve yaşatmak amacıyla uygulanan bir projedir. 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7. ve 8. sınıflardan her sınıf temsilcisinden öğrenci seçilir.
Okulun 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden seçilir. Onur Kurulu'na seçilme kriterleri 'Akademik Başarı ve Olumlu Davranış'tır. Onur Kurulu 10 ila 12 kişiden oluşur. Onur Kurulu, Okul Öğrenci Meclisi üyeleriyle birlikte okulun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla dönemde iki kere toplanır. Belli gündemler doğrultusunda Öğrenci Kurulları görüş ve eleştirilerini sunarlar, okuldaki bazı çalışmaları değerlendirirler, okulun gelişimine katkı sağlayacak projeler üretirler.

CİNSEL EĞİTİM PROGRAMI


Ergenlik dönemi açısından en önemli seviye olan 7. sınıf öğrencilerine, uzmanlar tarafından verilen bir eğitimdir. Bu dönemdeki fiziksel, duygusal, akademik ve sosyal değişimlere yönelik öğrencilerin merak ettiklerini, bilimsel bilgiler doğrultusunda öğrencilere aktaran bir eğitim programıdır. Bu çalışmada temel kavramları bilme, yetişkin çocuk ve ergen arasındaki farkı görme, sosyal ilişkilerde kişisel sınırları bilme, gerçek bilgiye ulaşma konusundaki kaynaklar, riskli durumlar ve bu durumlarda kimlere başvuracaklarına dair bilgilendirmeler yapılmaktadır.


GRUP ÇALIŞMALARIMIZ

SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ GRUP ÇALIŞMASI

İhtiyaç duyulan seviyelerde sosyal becerilerin gelişimine yönelik hazırlanan grup çalışmasıdır. bu grup çalışmasında kendini tanıtma ve tanıma, empati kurabilme, öfke kontrolü, sorun çözme becerisi, özgüven, grup içinde var olabilme ve varlığı sürdürebilme, gözlem becerilerini arttırma, etkin dinleme, sözsüz mesajları anlayabilme ve doğru iletişim kurabilme becerileri gibi sosyal becerilerin 6 farklı alanı ile ilgili çalışmalar yapılır. Etkinlik temelli hazırlanan programın sonunda öğrencilere sertifika verilir.

ÇATIŞMA YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMASI


Sınıf ağabey ve ablalarımıza yönelik hazırlanan, bu çalışmada öğrencilerin kişisel çatışmalarını olumlu bir biçimde çözmelerine yardımcı olacak beceriler kazandırmak hedeflenmektedir. Çalışma boyunca öğrencilerin hem kişisel gelişimlerine hem de sorumlu oldukları sınıflardaki öğrencilerin problem çözme becerilerine katkıda bulunabilecekleri örnek etkinliklerden yararlanılır. Programın sonunda öğrencilere sertifika verilir.

ATILGANLIK EĞİTİMİ GRUP ÇALIŞMASI


6. Sınıftaki öğrencilerimize uygulanan "Rathaus Atılganlık Envanteri" değerlendirmesi ile öğretmenlerin gözlem ve geribildirimleri dikkate alınarak belirlenen öğrencilerle yürütülür. Bu eğitim kapsamında çeşitli etkinlikler ve çalışmalar ile öğrencinin kendine güvenerek, kendinin ve başkalarının haklarını koruyarak, çeşitli iletişim becerilerini öğrenip kendini atılganca ifade etmesi hedeflenir. Eğitim sonucunda öğrencilere sertifika verilir.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA GRUBU


4. ve 5. sınıflardan çalışma alışkanlığı konusunda ihtiyaç duyan öğrencilerle birlikte yürütülen bir grup çalışmasıdır. Bu çalışmada organize olma, zaman yönetimi, planlı çalışma, program hazırlama, hedef belirleme vb. konularda etkinlik temelli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma ile öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalıklarını arttırma ve edinilen bilgilerin uygulamaya geçirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Grup çalışmasının sonunda öğrencilere sertifika verilmektedir.

ANNE-BABA ETKİLEŞİM GRUBUHazırlık, 1. ve 4. sınıf velilerinden gönüllü olan anne-babalara bu eğitim verilmektedir. Bu grup çalışmasında model olma, iletişim, anne-baba tutumları, kural koyma vb. konularda etkinlik temelli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma ile anne babaların kendileri ve çocuklarıyla ilgili farkındalıklarının artması, okul-aile işbirliğinin sağlanması ve aile ile çocuk arasındaki ilişkinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma: 08.55 - 18.00
Cumartesi          : 08.55 - 15.30
Pazar                  : Kapalı

Cumartesi günleri 8.55 - 15.30

saatleri arasında kurs yapılmaktadır.

Özel Taş Koleji

Adres: Cevizlik Mh. Hallaç Hüseyin Sk.      No: 11 Bakırköy / İstanbul

Telefon: +90 (212) 543 60 00

Fax       : +90 (212) 571 60 87

Email    : taskolej@taskolej.k12.tr

© 2023 Özel Taş İlköğretim Kurumları. Tüm Hakları Saklıdır.

Search