GENEL BİLGİLER

Eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli materyalleri bulundurarak, okul programına aktif bir şekilde katılan okul kütüphanemiz, veli, öğretmen ve öğrencilerimizin bütün gereksinimlerini karşılamakta, internet kullanımı ile istenilen diğer bilgi kaynaklarına ulaşmalarını sağlamaktadır.

Gelişen teknoloji ve bilgi toplumunda, hızlı ve verimli bir şekilde tüm bilgi kaynaklarına erişimi sağlamak, okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap seçimlerine rehberlik etmek, kütüphanelerden faydalanma ve günlük hayatta kütüphane kullanımını aktif hale getirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Okulumuzun 75. Yıl Kütüphanesi, eğitim görülen her dildeki kitap, süreli yayın, CD, DVD, VCD vb. gibi görsel-işitsel kitap dışı materyalleriyle zengin içerikli bir dermeye sahiptir. Yaş grupları dikkate alınarak çeşitli yayınlar öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Aynı zamanda oluşturduğumuz sınıf kitaplıklarından da öğrenciler faydalanabilmektedir.

Kütüphanemiz, okul kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Basılı ve dijital kaynakların bulunduğu, son teknolojik donanımlara sahip, araştırma ve öğrenme yuvasıdır.

Her yıl okulumuz tarafından belirlenen miktarda yeni kitap satın alınmakta, kütüphanemiz, çocuk edebiyatı, roman, öykü ve araştırma amaçlı danışma-başvuru kaynakları ile zenginleştirilmektedir. Böylelikle kütüphanemiz yeni yayınlarla desteklenerek güncelliğini korumaktadır. Görsel araç gereçler ve sesli kitaplarla arşivimiz de her yıl geliştirilmekte, öğretmenlerimizin kullanımına sunulmaktadır. Kütüphanemiz, ihtiyaç sahibi okullara kitap yardımı yapmakta, teknik destek sağlayarak, kütüphanelerini oluşturmaktadır. Kütüphanemizdeki kitap sirkülasyonu eski kitapların ihtiyaç sahibi okullara gönderilmesiyle sağlanmaktadır.

Kütüphanemizde, günlük gazeteler, aylık Bilim Teknik Dergisi, Bilim Çocuk Dergisi, Tübitak Meraklı Minik, Bütün Dünya, Bilim ve Gelecek Dergisi, Bilim ve Gelecek, National Geopraphic, Kids, Atlas Dergisi gibi süreli yayınlar düzenli bir şekilde takip edilmektedir.

Sınıf koridorlarında oluşturulan Gazete & Süreli Yayın köşelerine, öğrencilerin faydalanabilmesi için günlük gazeteler, aylık Bütün Dünya, National Geopraphic, Atlas Dergisi alınmaktadır. Bilim Teknik Dergisi, Bilim Çocuk Dergisi, Tübitak Meraklı Minik dergileri sınıf düzeylerine göre tüm sınıflara alınmaktadır. Ayrıca koridorlarda oluşturduğumuz Oyun Köşelerinde Tangram, Satranç Takımları, Screbale gibi çeşitli eğitici oyun gereçleri bulunmaktadır. Kitap sevgisini aşılamak, okuma alışkanlığını kazandırmak, çevremizdeki kütüphaneleri kullanma ve yararlanma bilincini geliştirmek, öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak. Etkinliklerle öğrencilerin sosyal becerilerini, iletişim kurma ve araştırma becerilerini gelştirmek amacıyla kütüphane öğretmenlerinin öncülüğünde Kütüphanecilik Kulübü kurulmuştur.

Sosyal Sorumluluk Projeleri adı altında başlatılan "Botun içinde Bir Çorap", "Köy Okullarına Kitap", "Kitap Kumbarası", "Oyuncak Kampanyası", koridorlarda bulunan Süreli Yayın köşelerinin tertip düzeni, kitapların tasnif işlemleri gibi eğitim hizmetlerinde kulüp öğrencilerimiz aktif görevler almaktadır. Kütüphanelere, Arşivlere, yayınevlerine geziler düzenlenerek öğrencilerimizin sosyal, iletişim kurma ve araştırma becerilerini geliştirmek hedeflerimiz arasındadır.

Gelişime ve iletişime büyük önem veren okulumuz, mesleki toplantı, seminer, panel gibi organizasyonları takip etmekte ve desteklemektedir.

HER KİTAPTA BİR DÜNYA GİZLİDİR