GEZİLER

Okulumuzda gerek ünitelerle bağlantılı, gerekse genel kültür düzeyini artırmak amaçlı geziler planlanmaktadır. Öğrencilerimizin gezilerden faydalanabilmelerini sağlayabilmek anlamında gezi öncesi ve gezi sonrası değerlendirmeler önceden planlanmış formatlarla gerçekleştirilmektedir.