SANAT VE SPOR

Sanat Yaklaşımımız

Okulumuzda sanat tüm kültürlerde var olan ifade şekli olarak görülür. Bütün çocukluk evresinin gelişimi ve dünyayı yorumlama ve anlama için yardımcı olan önemli bir araçtır. İlk yıl programındaki sanat, hayal gücünü, iletişimi, yaratıcılığı, sosyal gelişimi ve özgün düşünceyi teşvik etmektedir.

Sanat programımız erken yaşlardan itibaren, işlerine konsantre olabilen, özyönetim becerisine sahip, dönüşümlü düşünen bireyler olabilmeleri  ve zekalarını ilgilendikleri konularla ilgili geliştirebilmeleri için öğrencilere ortam yaratmaktadır. Kendi yaratıcı çalışmaları hakkında iletişim kurmak ve anlayışlarını öğretmenleri, arkadaşları ve aileleriyle paylaşabilecekleri olanaklar sunulur.

Sanat sayesinde, öğrenciler resmi veya resmi olmayan koşullar içinde iş birliğine dayalı öğrenmek ve kendini ifade etmek için özgüven ve beceri kazanır. Öğrencilere kendi anlayışını yansıtan beceriler ve başkalarınınkilerini de kapsayan değerlendirme yeteneği kazandırır ve sanat dışında da öğrencileri risk alabilmeleri için güçlendirir.

Sanatla iç içe olmak, sanatı tecrübe etmek, hayat hakkındaki anahtar sorulara ve öğrenmeye yol açar. Hayatlarında farklılık oluşturmak için harekete geçmelerindeki istek ve yetenek öğrendiklerinin göstergesi olacaktır.

Okulumuzda Sanat Dersleri:

  1. İş birliğine dayalı planlamaya ve sınıf öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleriyle diyalog kurmaya,
  2. Sorgulama ünitelerinin gelişme sürecinde ve önemli düşünceleri belirlemede görev alan öğretmenlere,
  3. Kavramsal anlama için planlama yapmaya,
  4. İlk yıllar programı öğretmeliğinin bilincinde olan görsel sanatlar, müzik, bale ve dans öğretmenlerine,
  5. Okulun ve toplumun farklı alanlarında çalışan, gözlem yapan ve görev alan öğrencilere,
  6. Araştırmaya giden yol olarak sanata,
  7. Birçok model örneğe, faaliyetlere, değerlendirmelere ve sanatsal ifadelere,
  8. Öğrencilerin farklı kültür, zaman ve dillerden gelen sanatla tanışmasına,
  9. Desteklenen ve değer verilen bireysel yaratıcılığa ve sanatsal projelere yöneltilen öğrenci sorularına,
  10. Sanatsal ifadenin arkasındaki kavramların daha derin anlayışına büyük önem vermektedir.

Spor Yaklaşımımız

Beden eğitimi derslerinde hazırlık sınıfından başlayarak öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel, ve ruhsal gelişiminin sağlanması ve bu kazanımları günlük hayata geçirebilmeleri temel hedefimizdir. Öğrencilerimiz, sporun evrenselliğini, kitleler arası iletişimin gelişmesinde en önemli araç olduğunu eğitim mantığıyla özümserler. Liderlik, kendine güven, işbirliği, cesaret, takım çalışması ve hoşgörü, kazandırılan en önemli tutum ve davranışlardır. Öğrencilerimiz kazandıkları bilgi ve becerileri sorgulayarak kendi yeteneklerinin farkına varırlar. Bu farkındalık öğrenci, veli ve öğretmen üçgeninin işbirliği ile şekillenir. Bunun sonucunda da öğrenciler amatör bir ruh ile profesyonel, spora geçiş yaparlar. Eğitim programında 8 yıllık bir eğilimin sonucunda öğrencilerimiz ferdi ve takım sporlarını tanır, öğrenir ve kendi ölçüsünde yapabilirler. Öğrenciler okul içinde ve okul dışındaki etkinlik, gezi, aktivite ve yarışmalar ile alanlar arası bağlantıyı kurabilirler.